Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2022, Cilt 52, Sayı 4, Sayfa(lar) 321-326
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
“Lanetli Düet” Tüberküloz ve COVID-19 - İkisi Bir Arada: Üç Olguluk Rapor
Taylan Bozok1, Eylem Sercan Özgür2, Mehmet Oğuz Köksel3, Anıl Tombak4, Yüksel Balcı5, Gönül Aslan1
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
4Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Mersin, Türkiye
5Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiy
Anahtar Sözcükler: Tüberküloz, COVID-19, koenfeksiyon

Yüzlerce yıldır devam eden tüberküloz (TB) salgını hâlen ciddiyetini korurken, üzerine koronavirüs enfeksiyon hastalığı-2019 (COVID-19) pandemisi tüm dünyayı sağlık hizmetlerini ve özellikle de küresel verem savaşını beklenenden çok daha kötü etkilemiştir. TB’nin klinik bulguları ve radyolojik görüntülemesinin COVID-19 ile benzerlik göstermesi, bu iki hastalığın koenfeksiyonu durumunda ayırıcı tanı ve tedavilerde gecikmelere neden olacaktır. Bu makalede, eşzamanlı aktif TB ve COVID-19 enfeksiyonu saptanan üç olgu sunulmuştur. Olguların TB tanısı; aside dirençli boyama, katı ve sıvı besiyeri kültürleri ile konmuştur. COVID-19 tanısı ise; COVID-19 ile uyumlu klinik semptomlar varlığı ve SARS-CoV-2 rtPCR testi pozitifliği ile konulmuştur. Olgularda öksürük, ateş ve nefes darlığı gibi her iki hastalıkta da görülebilen semptomların bulunduğu, her üç olguda öncesinde COVID-19’a karşı inaktif aşı ile iki doz aşılanmış oldukları saptanmıştır. Aktif TB enfeksiyonu olan hastalardaki klinik bulguların COVID-19 ile benzerliği bu üç olguda da gözlemlenmiştir. Olguların COVID-19 karşı aşılanmış olması enfeksiyonu hafif seyirli geçirmelerini sağladığını düşünüyoruz. TB enfeksiyonu ile birlikte görülebilecek COVID-19 enfeksiyonuna karşı sağlık hizmet sunucularının mutlaka dikkatli olması gerekmektedir. Yanlış tanıların ve tanı gecikmelerinin önüne geçilmesi için bu gibi durumlarda her iki hastalık açısından da olguların değerlendirilmesinin ve tanıya yönelik uygun mikrobiyolojik testlerin yapılmasının önemli olacağı düşüncesindeyiz.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim