Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2023, Cilt 53, Sayı 1, Sayfa(lar) 028-034
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Konya İli Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne Başvuran Hamilelerde Enzyme Linked Fluorescent Assay Yöntemiyle Tespit Edilen Toxoplasma gondii, Rubella, Sitomegalovirüs Seroprevalansı
Burak Ezer1, Havva Kaya1, Fatma Kılıç2, Mehmet Özdemir1, Kadir Kaba3
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
3Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Gebelik, Toxoplasma, Rubella, Sitomegalovirüs, Seroprevalans

Amaç: Gebelikte geçirilen Toxoplasma gondii, rubella, sitomegalovirüs (CMV), herpes virüs enfeksiyonları fetüs ve yenidoğanda sarılık, katarakt, mikrosefali, fetal ölüm gibi klinik tablolara yol açabilir. Bu nedenle hastanemize takip için başvuran hamile kadınlarda bu etkenlerin seroprevalansının araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmamızda 1 Mart 2017-28 Şubat 2022 tarihleri arasında laboratuvarımıza T. gondii, rubella, CMV serolojisinin incelenmesi için gönderilen 16-49 yaş aralığındaki hamile kadınlara ait 982 anti-T. gondii IgM ve IgG, 1018 anti-Rubella IgM ve IgG, 456 anti-CMV IgM ve IgG sonuçları hastane otomasyon sistemi kullanılarak retrospektif olarak incelenmiştir. T. gondii, Rubella ve CMV’ye özgü antikorların tespiti için Enzyme Linked Fluorescent Assay (ELFA-VIDAS, bioMérieux, Fransa) yöntemi kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmamızda anti-T. gondii IgM pozitifliği %9.87, anti-T. gondii IgG pozitifliği %28.30; anti-Rubella IgM pozitifliği %1.96, anti-Rubella IgG pozitifliği %98.13; anti-CMV IgM pozitifliği %1.53, anti-CMV IgG pozitifliği ise %99.78 olarak tespit edilmiştir. Anti-T. gondii IgM pozitifliğinin yaşın azalması ile istatistiksel olarak arttığı (p<0.001) bulunmuştur.

Sonuç: Konya bölgesindeki anti T. gondii IgM pozitifliğinin çalışmamızda daha yüksek bulunmasının; et ağırlıklı veya az pişmiş etle beslenme alışkanlığı, sosyoekonomik düzey, tarım, hayvancılık bölgesi olması ve laboratuvarımızda duyarlılığı ve özgüllüğü yüksek ELFA yönteminin kullanılıyor olmasından sebebiyle olduğunu düşünmekteyiz. Genç kadınlarda gerekli önlemler alınarak bulaş ihtimali azaltılmalıdır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim