Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2009, Cilt 39, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 097-102
[ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
THE EFFICACY OF VARIOUS ANTICEPTICS AND DISINFECTANTS AGAINTS SOME NOSOCOMIAL PATHOGENS
Asuman İNAN1, Seniha ŞENBAYRAK AKÇAY2, Seyfi Ç. ÖZYÜREK1, Satı Z.TEKİN2, Pınar ERDOĞMUŞ2, İlknur ERDEM1, Derya Ö. ENGİN1, Nurgül CERAN1, Paşa GÖKTAŞ1
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul
Keywords: Nosocomial infections, disinfectants, eff icacy

In this study, ıt was aimed to evaluate the eff icacy of widely used disinfectants and anticeptics on nosocomial and multiresistant bacteria which were isolated in Haydarpasa Numune Training Hospital. Th e eff ect of ethyl alcohol 70%, gluteraldehide 2%, sodyum hypochloride 5%, benzalkonium chloride (benzalkonium chloride 7.5%, nonoxynol 9 2%), povidone-iodine 10%, phenol compounds (phenol 7.05 %, sodium phenate 1.20%, gluteraldehide 4% ) on 10 strains from each of Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp. and methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) isolated from various clinical samples and three ATCC standart strains (P. aeruginosa 27853, E. coli 25922, S.aureus 6538) were studied by suspension test method. Ethyl alcohol was eff ective on MRSA from the first minute, and on Acinetobacter spp. from the 20th minute, and on the other bacteria from the fift h minute. While 10% povidone iodine was eff ective on all strains, 10% povidone iodine at 1/10 dilution was not eff ective enough on MRSA strains at first and fift h minutes. Phenol compound was eff ective at twentieth minute on all bacteria. Sodium hypochloride and gluteraldehide were found to be the most eff ective agents on all bacteria in all consantrations and contact times.

[ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim