Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2009, Cilt 39, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 058-061
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. SAVASTANOI'DE “QUORUM-SENSING”'DEN SORUMLU N-(3-OKZO-HEKZANOIL)- L-HOMOSERIN LAKTON (OHHL) ÜRETİMİ
Filiz GÜREL1, Tuba ŞERBETÇİ2
1İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Kelimeler: quorum-sensing, Pseudomonas syringae, OHHL
Özet
Pseudomonas syringae pv. savastanoi zeytin yetiştirilen bölgelerde “dal-kanseri” hastalığını yaparak verim kayıplarına neden olmaktadır. Bu hastalığın gelişimine ilişkin hücresel ve moleküler mekanizmalar iyi bilinmemektedir. Diğer yandan, bazı bitkipatojeni bakterilerde enfeksiyonun quorum-sensing'e (QS) bağlı olarak başladığı gösterilmiştir. Bu çalışmada Akdeniz bölgesinden elde edilen P. syringae pv. savastanoi izolatlarında quorum-sensing'den sorumlu Açil-homoserin lakton (AHL) molekülü biyosensör ırklar ve HPLC ile incelenmiştir. Bakterinin sentezlediği bu molekülün bir N-(3-okzo-hekzanoil)-L-homoserin lakton (OHHL) olduğu saptanmıştır. Pseudomonas syringae pv. savastanoi bakterileri kendi populasyon yoğunluklarını algılamada ve –belkide- enfeksiyonu başlatmada bu molekülü kullanıyor olabilir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim