Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2009, Cilt 39, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 069-072
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
ÇEŞİTLİ BESİYERLERİNDE CANDIDA TÜRLERİNİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ayşe SEYER, Melek YAMAN, Israa KHALİL, Gülşah BİTER, Burçe YALÇIN, Ayşe KALKANCI, Semra KUŞTİMUR
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Anahtar Kelimeler: Candida, mikroskobi, tür ayırımı, EMB, kanlı agar, MHA
Özet
Candida cinsi mayalar klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarında en sık izole edilen mantarlardır. Candida cinsi içinde yer alan türler arasında, antifungal tedaviye cevabın farklılık göstermesi nedeniyle, Candida türlerinin tanımlanması büyük önem taşımaktadır. Tür tanımının hızlı yapılabilmesi için, kullanılan besiyerlerindeki maya morfolojilerinden yararlanılması amacıyla, Sabouraud Dekstroz Agar (SDA), Eosin Metilen Blue (EMB) agar, Mısır unu-Tween 80 agar, Patates Dekstroz Agar (PDA) ve Mueller Hinton Agar (MHA) plakları kullanılmıştır. Plaklara daha önce tür tanımı yapılmış 20 klinik köken ve üç referans köken ekilmiştir. Candida albicans, Candida tropicalis, Candida glabrata, Candida parapsilosis, Candida pelliculosa, Candida krusei, Candida dubliniensis, Candida kefyr, Candida famata, Candida rugosa türlerinin oluşturdukları kolonilerin mikroskobik morfolojileri incelenmiştir. Her besiyerindeki koloni mikroskopta fotoğraflanmıştır. Candida krusei, C. glabrata, C. rugosa türlerinin tür tanımı yapılmasına yeterli, belirgin morfolojik özellikleri olduğu, ancak diğer türler için tipik özellikler bulunmadığı saptanamamıştır. MHA plaklarının maya morfolojisinin kolaylıkla değerlendirilmesine olanak sağladığı gösterilmiştir. Mikrobiyoloji laboratuvarlarında rutin olarak kullanılan besiyerlerinde Candida türlerinin tür düzeyinde tanımlanmalarına yardımcı olabilecek mikroskobik özelliklerin izlenebildiği anlaşılmıştır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim