Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2009, Cilt 39, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 097-102
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
HASTANE KÖKENLİ PATOJENLERE KARŞI ÇEŞİTLİ DEZENFEKTAN VE ANTİSEPTİKLERİN ETKİNLİĞİ
Asuman İNAN1, Seniha ŞENBAYRAK AKÇAY2, Seyfi Ç. ÖZYÜREK1, Satı Z.TEKİN2, Pınar ERDOĞMUŞ2, İlknur ERDEM1, Derya Ö. ENGİN1, Nurgül CERAN1, Paşa GÖKTAŞ1
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul
Anahtar Kelimeler: Hastane infeksiyonu, dezenfektanlar, etkinlik
Özet
Bu çalışmada Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde en sık izole edilen hastane kökenli ve çoğul dirençli bakterilere karşı, yaygın olarak kullanılan dezenfektanların etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa Acinetobacter sp. ve metisiline dirençli Staphylococcus aureus(MRSA) türlerinden 10'ar suş ve üç ATCC standart suşu (P. aeruginosa 27853, E. coli 25922, S.aureus 6538) çalışmaya alınmıştır. Bu suşlara karşı etil alkol( %70) , sodyum hipoklorid (%5), povidon iyodin (%10), gluteraldehid (%2), benzalkonyum klorür (%7.5 benzalkonyum klorür, %2 nonoxynol 9) ve fenol bileşiğinin(%7.05 fenol, %1.20 sodium phenate ,%4 gluteraldehid) etkinliği tüp dilüsyon yöntemi ile araştırılmıştır. Etil alkol, MRSA suşlarına 1. dakikadan, Acinetobacter suşlarına 20. dakikadan, diğer suşlara 5. dakikadan itibaren etkili bulunmuştur. Povidon iyodür'ün %10'luk solüsyonu tüm suşlara etkili iken, %1'lik solüsyonunun MRSA suşlarına 1. ve 5. dakikada yeterince etkin olmadığı gözlenmiştir. Benzalkonyum klorür'ün 1/25 sulandırımının MRSA suşlarına karşı etkin olmakla birlikte, diğer kökenlere etkin olmadığı saptanmıştır. Fenol bileşikleri ile 1. ve 5. dakikada üremeler olurken, 20. dakikada üreme olmadığı belirlenmiştir. Tüm kökenlere karşı, 1.5. ve 20. dakikalarda en etkin ajanların sodyum hipoklorid ve gluteraldehid olduğu saptanmıştır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim