Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2009, Cilt 39, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 115-121
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
HELICOBACTER PYLORI SİNYAL YOLAKLARININ DÜNYASI
Meryem GÜVENİR, Özlem YILMAZ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Kelimeler: Helicobacter pylori, sinyal yolakları, H pylori infeksiyon patogenezi
Özet
Helicobacter pylori (H. pylori) üreaz, dış membran proteinleri ile kolonizasyon ve tutunma aşamasında, ayrıca VacA ve CagA ile çeşitli sinyal mekanizmalarını uyararak H. pylori infeksiyon patogenezinde rol oynayan virulans faktörlerine sahiptir. cagA geninin kodladığı CagA proteini tip IV sekresyon sistemi (T4SS) ile gastrik epitel hücreye girer ve tirozin fosforilasyonu bağımlı ve bağımsız yolakları ile çeşitli sinyal ileti mekanizmalarını uyarır. Önemli bir virulans faktörü olan VacA ise H. pylori suşlarının yaklaşık %50'sinde kodlanan, epitel hücrelerde vakuolizasyonu uyaran immunojenik bir proteindir ve CagAdan farklı giriş yolakları ile gastrik hücreye girerek farklı sinyal ileti mekanizmalarını uyarır. H. pylori birçok farklı mekanizma ile nükleer faktör kappa B (NF-ĸB)'yi aktive etmekte ve T4SS ile CagA ve peptidoglikanın translokasyonu IL-8 ve diğer proinflamatuvar sitokinleri uyarmaktadır. Bu derleme yazıda, H. pylori infeksiyon patogenezinde hücre içi sinyal mekanizmalarının önemi tartışılmıştır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim