Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2010, Cilt 40, Sayı 4, Sayfa(lar) 237-242
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Tinea Pedis Etkenleri
Melek İnci1, Burçin Özer1, Nizami Duran1, Ömer Evirgen2, Gamze Serarslan3, Şeyda Özarslan1, Çetin Kılınç1
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Hatay
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Hatay
3Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Hatay
Anahtar Kelimeler: Tinea pedis, dermatofit
Özet
Amaç: Tinea pedis tüm dünyada yaygın olan bir dermatofit enfeksiyonudur. Bu çalışmada amacımız hastanemiz dermatoloji kliniğinden tinea pedis ön tanısı ile gönderilen hastaların örneklerde etkenlerin sıklığını ve dağılımını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, Mart 2008-Haziran 2010 tarihleri arasında Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji kliniğinden tinea pedis ön tanısı ile mikoloji laboratuvarına gönderilen 921 hastadan elde edilen 942 örnek incelenmiştir.

Bulgular: Direkt mikroskobik inceleme örneklerin %45.5'inde pozitif, %54.5'inde ise negatif olarak değerlendirilmiştir. Kültürlerin %33.9'unda anlamlı üreme saptanmıştır. Kültürden izole edilen etkenlerin %76.5'i Trichophyton rubrum, %5'i Trichophyton mentagrophytes, %1'i Trichophyton verrucosum, %0.3'ü Trichophyton tonsurans, %0.6'sı Epidermophyton floccosum, % 15'i non-albicans Candida türü ve % 1.6'sı Candida albicans olarak tanımlanmıştır.

Sonuç: Bu çalışmada ülkemizde ve yurtdışında yapılan birçok çalışmaya benzer olarak tinea pedis olgularına neden olan türler arasında T. rubrum'un halen ilk sırada olduğu görülmüştür.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim