Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2010, Cilt 40, Sayı 4, Sayfa(lar) 243-249
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
Laboratuvarımıza Gönderilen Yara Yeri Örneklerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotiklere Direnç Durumları
Serpil Şeriban Doğan, Nuriye İsmihan Ece Paköz, Murat Aral
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
Anahtar Kelimeler: Yara yeri enfeksiyonu, antibiyotik duyarlılık
Özet
Amaç: Bu çalışmada, Ocak 2008-Ocak 2011 tarihleri arasında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderilen yara yeri örneklerinden izole edilen mikroorganizmaların retrospektif değerlendirilmesi ve antibiyotik direnç durumlarının saptanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Laboratuvarımıza farklı kliniklerden gönderilen yara yeri örnekleri klasik yöntemlerle ekilmiş ve izole edilen suşların tanımlanması ve antibiyotik dirençleri VITEK 2 (BioMerieux, Fransa) otomatize sistemle belirlenmiştir.

Bulgular: Toplam 525 etkenin 421'i (%80.2) gram negatif bakteriler, 104'ü (%19.8) gram pozitif bakteriler olarak tespit edilmiştir. İzole edilen mikroorganizmalar arasında Escherichia coli'nin (%28.5) birinci sırada olduğu; bunu Enterobacter aerogenes (%15.6), Staphylococcus aureus (%14.8) ve Pseudomonas aeruginosa'nın (%14) izlediği tespit edilmiştir. Gram negatif bakterilerin en duyarlı olduğu antibiyotik imipenem olarak belirlenmiştir. S. aureus suşlarının %18.3'ü ve koagülaz negatif stafilokoklar (KNS)'ların %54.5'i metisiline dirençli bulunurken, vankomisine direnç tespit edilmemiştir. Etkenlerin kliniklere göre dağılımı incelendiğinde yara yeri örneklerinin en sık Genel Cerrahi Kliniği'nden geldiği belirlenmiştir.

Sonuç: Yara enfeksiyonu etkeni olan mikroorganizmalar ve bunların antibiyotik duyarlılıkları belirli zaman aralıklarında ampirik tedaviye ışık tutması açısından belirlenmelidir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim