Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2011, Cilt 41, Sayı 4, Sayfa(lar) 155-161
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Kısa Süreli Kuruluk ve Sıcaklık Değişiminin Şebeke Suyuyla Beslenen Model Su Borusu Sistemindeki Mikrobiyal Biyofilm Oluşumuna Etkisi
Duygu BAŞ1, İrfan TÜRETGEN2
1Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.
2İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Anahtar Kelimeler: Biyofilm, şebeke suyu, epifloresan mikroskobik inceleme
Özet
Amaç: Akuatik mikroorganizmalar yüzeylere yapışarak biyofilm tabakası oluştururlar. Biyofilm tabakası, bakterileri kısa süreli kurumaya, dezenfektanlara, besin azlığına, pH dalgalanmalarına, anti-mikrobik ajanlara, toksinlere ve virüslere karşı koruyabilmektedir. Şebeke suyu dağıtımında farklı nedenlerle su kesintileri olabilir. Su kesintileri esnasında suyun çekilmesiyle borularının iç yüzeyi kurumaya başlar. Bu çalışmada şebeke suyu ile beslenen model boru sisteminde mikrobiyal biyofilm gelişimi üzerine sıcaklık değişimi ve kısa süreli kuruluğun etkisinin incelenmesi hedeflenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada evsel su borusu model sistemi üzerinde sekiz ay boyunca biyofilm tabakasının oluşumuna olanak sağlanmıştır. Aylık olarak alınan boru kesitlerindeki biyofilmler üzerine 6, 24, 48, 72 saatlik kurumanın aerobik mezofilik heterotrofik bakterilerin (AMHB) üremesine etkisi izlenmiştir ve epifloresan mikroskopta ölü/canlı mikroorganizma sayıları kayıt edilmiştir. Boru yüzeylerinde oluşan biyofilm miktarı kantitatif olarak da ölçülmüştür.

Bulgular: Bu çalışmada oluşturulan 6, 24, 48, 72 saatlik kuruluğun ve sekiz aylık süreçteki (Ağustos-Mart) su sıcaklığının düşmesinin biyofilm tabakasındaki AMHB üremesini anlamlı olarak azalttığı ancak biyofilmin kantitatif ölçümünde ve epifloresan mikroskopta incelen ölü/canlı mikroorganizma sayılarında anlamlı fark oluşmadığı tespit edilmiştir.

Sonuç: Bu çalışma ile mikroorganizmaların kısa süreli kuruluğa ve sıcaklık düşüşüne karşı biyofilm tabakası tarafından korunabildikleri ancak kültürlerinin yapılamadığı tespit edilmiştir. Klasik kültür yöntemi ile yapılan sayımlar hataya neden olabileceğinden farklı yöntemlerle canlı bakteri sayılarına bakmak doğru olacaktır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim