Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2012, Cilt 42, Sayı 1, Sayfa(lar) 039-042
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae İzolatlarının Tanımlanmasında ChromID ESBL Agar Besiyerinin Değerlendirilmesi
Duygu DAĞLAR1, Zübeyde ERES SARITAŞ2, Betil ÖZHAK BAYSAN2, Gözde ÖNGÜT2, Dilara ÖĞÜNÇ2, Dilek ÇOLAK2
1Serik Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya
Anahtar Kelimeler: ChromID ESBL agar, E. coli, K. pneumoniae
Özet
Amaç: Bu çalışmada genişlemiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) üreten Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae izolatlarının tanımlanmasında ChromID ESBL agar (bioMérieux, France) besiyerinin performasının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: GSBL üretimi doğrulanmış 90'ı E. coli ve 25'i K. pneumoniae olmak üzere toplam 115 izolat, ChromID ESBL agara seçiciliğinin ve kromojenik özelliklerinin değerlendirilmesi için ekilmiştir.

Bulgular: Doksan E. coli izolatının 83'ü (%92.2) ChromID ESBL agarda beklenildiği gibi pembe-bordo renkli koloni oluşturmuş, beşi (%5.6) açık kahverengi koloni oluşturarak üretici firma tarafından tanımlanan kromojenik özelliklere göre PMP (Proteus / Morganella / Providencia) grubunda yer alan tür olarak değerlendirilmiştir. İki E. coli suşu besiyerinde ürememiştir. Yirmi beş K. pneumoniae izolatının 24'ü (%96) beklenildiği gibi yeşil renkli koloni oluşturmuş, bir izolat besiyerinde ürememiştir. E. coli izolatlarında GSBL üretiminin saptanmasında ChromID ESBL agarın duyarlılığı %97.8, doğru tür tanımı ile birlikte GSBL üretiminin saptanmasında duyarlılık ise %92.2 olarak bulunmuştur. K. pneumoniae izolatlarında doğru tür tanımı ile birlikte GSBL üretiminin saptanmasında ChromID ESBL agarın duyarlılığı %96 olarak bulunmuştur.

Sonuç: ChromID ESBL agar, GSBL üreten E. coli ve K. pneumoniae izolatlarının hızlı tanımlanmasında duyarlılığı yüksek yararlı bir besiyeridir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim