Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2016, Cilt 46, Sayı 4, Sayfa(lar) 172-180
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
İnfluenza Referans Laboratuvarı 2015-2016 Grip Sürveyansı Verileri
Sevim MEŞE, Aysun UYANIK, Serkan ASAR, Ali AĞAÇFİDAN, Osman Şadi YENEN
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji ve Temel İmmunoloji Bilim Dalı, İstanbul
Anahtar Kelimeler: İnfluenza virüsleri, sürveyans, 2015-2016
Özet
Amaç: Bu çalışmada, İstanbul Tıp Fakültesi, İnfluenza Referans Laboratuvarı'nın 2015-2016 influenza sürveyansı bulgularının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ulusal İnfluenza Sürveyansı kapsamında İstanbul Tıp Fakültesi, Viroloji ve Temel İmmunoloji Bilim Dalı İnfluenza Referans Laboratuvarı'na gönderilen nazal sürüntü örneklerinde influenza virüsleri real-time PCR yöntemi ile araştırılmıştır.

Bulgular: 2015-2016 grip sezonunda İnfluenza Referans Laboratuvarı'nda 20. hafta itibarı ile toplam 2024 burun sürüntü örneği incelenmiştir. İncelenen örneklerin 610 (%30)'unda influenza saptanmıştır. İnfluenza pozitif örneklerin 319 (%52)'u influenza A (H1N1) pdm09, 201 (%33)'i influenza A H3N2 ve 90 (%15)'ı influenza B olarak tiplendirilmiştir.

Sonuç: Sürveyans çalışmaları, gribin toplum sağlığı üzerindeki etkilerinin ortaya çıkarılması ve grip ile mücadele yollarının belirlenmesi açılarından oldukça önem taşımaktadır. Bulgularımıza göre 2015-2016 grip sezonunda 51.- 17. haftalar aktivitenin görüldüğü zamanlar olarak belirlenirken pik dönemi 3. haftada influenza A (H1N1) pdm09 baskınlığında yaşanmıştır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim