Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2017, Cilt 47, Sayı 1, Sayfa(lar) 026-032
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Balıkesir Bölgesinden Toplanan Liken Örneklerine Ait Özütlerin Escherichia coli ATCC 25922 Üzerindeki Antibakteriyel Etkinlikleri
Ezgi UÇARKUŞ1, Barış GÖKALSIN1, Nazlıhan YILDIRIM1, Birkan AÇIKGÖZ1, Gülşah ÖZYİĞİTOĞLU2, N. Cenk SESAL2
1Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Bölümü, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, İstanbul
Anahtar Kelimeler: Antibakteriyel etkinlik, Escherichia coli, Parmelia saxatilis, Parmelia sulcata
Özet
Amaç: Bu çalışmada, Balıkesir çevresinden toplanan Parmelia saxatilis (L.) Ach. ve Parmelia sulcata Taylor liken türlerine ait aseton özütlerinin Escherichia coli ATCC 25922 suşu üzerindeki antibakteriyel etkinliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Balıkesir ilinden toplanan liken örneklerinin türleri teşhis edildikten sonra aseton özütleri elde edilmiştir. Liken aseton özütlerinin Escherichia coli üzerindeki antibakteriyel ve minimum inhibisyon konsantrasyonu (MİK) testleri sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubu olarak kanamisin antibiyotiği kullanılmış ve MİK değeri belirlenerek antibakteriyel etkinliklerinin karşılaştırılması yapılmıştır.

Bulgular: Liken aseton özütleri ve kanamisinin 2.5-40 μg/ml arasındaki dozları denenmiştir. Kanamisinin yalnızca 40 μg’lık dozunda antibakteriyel etkinlik gözlemlenmiş ve MİK değeri 40 μg olarak belirlenmiştir. Parmelia saxatilis likenine ait aseton özütünün MİK değeri 20 μg/ml, Parmelia sulcata likeni aseton özütünün MİK değeri ise 40 μg/ml olarak saptanmıştır.

Sonuç: Parmelia saxatilis aseton özütünün Escherichia coli üzerinde kanamisinin etkinliğinden daha düşük dozda antibakteriyel etkinliğe sahip olduğu, Parmelia sulcata aseton özütünün ise kanamisin ile aynı dozda antibakteriyel etkinlik gösterdiği görülmüştür. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, gerekli testler yapıldıktan sonra yüksek antibakteriyel potansiyele sahip liken özütlerinden tedavide yararlanılabileceği öngörülmektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim