Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2018, Cilt 48, Sayı 4, Sayfa(lar) 241-246
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
Lavanta, Ada Çayı, Kekik ve Papatya Ekstrelerinin Antimikrobiyal Etkilerinin Araştırılması
Halil İLKİMEN1, Aysel GÜLBANDILAR2
1Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Kütahya
2Dumlupınar Üniversitesi, Altıntaş Meslek Yüksekokulu, Kütahya
Anahtar Kelimeler: Tıbbi bitki, aromatik bitki, antimikrobiyal aktivite
Özet
Amaç: Günümüzde bitki ekstrelerinden elde edilen bileşenlerin kullanımı özellikle ilaç sanayiinde hızla artmaktadır. Bu çalışmada, lavanta (Lavandula stoechas), ada çayı (Salvia officinalis), kekik (Thymus vulgaris), papatya (Matricaria chamomilla) gibi tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen ekstrelerin antimikrobiyal ve antifungal etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bitkilerden elde edilen ekstrelerin antimikrobiyal ve antifungal etkileri, gram (+) bakteri olan Staphylococcus aureus (ATCC 29213), gram (-) bakteri olan Escherichia coli (ATCC 25922) bakterilerine, Candida krusei (ATCC 6258) ve Candida parapsilosis (ATCC 22019) mayalarına karşı belirlenmiştir. Antimikrobiyal özellikleri açısından vankomisin, sefepim, levoflaksasin antibiyotikleriyle, antifungal özellikleri açısından ise flukonazol ile karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Çalışmamızda, özellikle ada çayı (S. officinalis) bitkisi ekstresinin hem gram (+) ve gram (-) bakteri türlerine hem de maya türlerine karşı aktivite gösterdiği bulunmuştur.

Sonuç: Çalışmada, kullanılan bitki ekstrelerinin tümü S. aureus’a karşı etkili bulunurken, en fazla etkiyi lavanta (L. stoechas) ve papatya (M. chamomilla) bitkileri ile en düşük etkiyi kekik (T. vulgaris) bitkisi göstermiştir. Aynı şekilde bu ekstrelerinin tümü E. coli’ye de etkili bulunmuş, sırasıyla M. chamomilla ve T. vulgaris bitkileri ile ada çayı (S. officinalis) ve L. stoechas bitkilerinin daha düşük etkili oldukları belirlenmiştir. Bitki ekstreleri antifungal yönden değerlendirildiğinde ise; C. krusei maya türüne karşı yalnızca S. officinalis bitkisinin etki gösterdiği, C. parapsilosis maya türüne karşı ise; tümünün etkili olduğu belirlenmiştir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim