Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2023, Cilt 53, Sayı 1, Sayfa(lar) 021-027
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Mucor circinelloides’in Maya ve Küf Dönüşümünün Gösterilmesi ve İki Formun Galleria mellonella Enfeksiyon Modelinde Virülansının Değerlendirilmesi
Funda Karakurt, Ayşe Kalkancı
Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Mucor circinelloides, virülans, dimorfizm, Galleria mellonella
Özet
Amaç: Mucoromycotina alt şubesinin Mucorales takımında sınıflandırılan Mucor circinelloides esasen endüstriyel, biyoteknolojik ve tarımsal öneme sahip, nadiren de tıbben önemi olan, oksijene bağlı dimorfizm gösteren saprofit bir mantardır. Bu çalışmanın amacı, M. circinelloides’in maya ve küf dönüşümünün gösterilmesi ve bu iki formun in vivo virülansının larva modelinde gösterilmesidir.

Yöntem: Mucor circinelloides’in anaerobik ve aerobik koşulda üreyen kolonilerinin maya ve küf dönüşümü gerçekleştirilmiş, küften mayaya ve mayadan küfe dönüşümleri gözlenmiştir. Koloniler boyasız olarak veya laktofenol pamuk mavisi ve metilen mavisi ile boyanarak mikroskop altında incelenmiştir. Rastgele seçilmiş 70 adet Galleria mellonella larvası in vivo model olarak kullanılmıştır. Enfeksiyon oluşturulan larvalar 30°C’de bekletilmiş ve her gün canlı kalan larva sayıları hesaplanarak virülans özellikleri karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Sabouraud dekstroz agarda (SDA) 37°C etüvde 96 saatlik inkübasyonun ardından küf kolonisi elde edilmiştir. Küf kolonisinden yapılan ekim, hava sızdırmaz kap içerisinde 25°C’de, 96 saat inkübasyonun ardından maya formuna dönüşmüştür. Küf ve maya formu ile enfekte edilen larvaların hayatta kalım oranları benzer bulunmuştur.

Sonuç: Çalışmamızda, M. circinelloides’in dimorfik maya ve küf formları ile oluşturulan Galleria mellonella enfeksiyon modelleri arasında belirgin bir virülans farkının olmadığı saptanmıştır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim