Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2002, Cilt 32, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 290-294
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ürogenital Mikobakteri İnfeksiyonları
Atila Tatlışen
Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Kayseri
Anahtar Sözcükler: Genitoüriner tüberküloz, yüzeyel mesane kanseri, intravezikal BCG tedavisi

Bu başlık altında esas olarak genitoüriner tüberküloz üzerinde durulacak, yazının sonunda intravezikal BCG tedavisinin yan etkileri ve tedavisinden kısaca bahsedilecektir. Kemoterapideki ilerlemelere rağmen yavaş ilerleyen ve tahripkar bir hastalık olan genitoüriner tüberkülozun insidensinde belirgin bir azalma görülmemiştir. Kendini en çok sistist yakınmaları ve hematüri ile gösteren bu hastalığın tanısında intravenöz piyelografi bulguları yardımcı olmakla birlikte kesin tanısı pozitif idrar veya pü kültürleriyle veya histopatolojik tbc kanıtıyla veya herikisiyle konabilir. Genitoüriner tbc'un esas tedavisi tıbbi tedavidir. Cerrahi tedavi bunun alternatifi olmayıp gerektiğinde yardımcı olarak uygulanır.

İntravezikal BCG tedavisinin yüzeyel mesane tümörlerinin tedavisi ve profilaksisinde birçok kemoterapötik ajandan etkili olduğu kanıtlanmıştır. Intravezikal kemoterapiyle kıyaslandığında BCG instilasyonları daha fazla lokal ve sistemik reaksiyonlara yol açarsa da bunların çoğunda tedavi gerekmez.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim