Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2006, Cilt 36, Sayı 1, Sayfa(lar) 031-034
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
2001-2003 yılları arasında izole edilen Mycobacterium tuberculosis suşlarında ilaç direnci
Tuncer Özekinci, Erdal Özbek, Murat Gedik, Hakan Temiz, Selahattin Atmaca
Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır
Anahtar Sözcükler: Tuberküloz, ilaç duyarlılığı

Bu retrospektif çalışmada, hastanemizde Ocak 2001-Aralık 2003 tarihleri arasında tüberküloz şüpheli 2011 hastanın 100'ünden izole edilen Mycobacterıum tuberculosis kompleks suşlarında, ilk kuşak anti tüberküloz ilaçlara karşı direnç oranları saptanmıştır.İncelenen tüm örneklerin, homojenizasyon ve dekontaminasyon işlemi uygulandıktan sonra, BACTEC 460 sisteminde kültürleri yapılmıştır. Üreme olanların aynı yöntemle streptomisin, isoniazid, rifampisin ve etambutole duyarlılıkları incelenmiştir. İzole edilen 100 Mycobacterıum tuberculosis suşunun 71'inde (%71) ilaç direncine rastlanmazken 29 suşta bir veya birden fazla ilaca direnç (isoniazide (%24), etambutole (%10), streptomisine (%13), rifampine (%11)), bulunmuştur. Yedi suşta iki ilaca, beş suşta üç ilaca, üç suşta dört ilaca birden direnç görülmüştür. Toplumlardaki ilaca dirençli suşların yayılımlarını ortaya koymak, uygun ilaç rejimlerini belirlemek ve tüberküloz kontrol programlarının kalitesini değerlendirebilmek için anti tüberküloz ilaç direnç taramaları düzenli ve sürekli olarak yapılmalıdır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim