Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2007, Cilt 37, Sayı 3, Sayfa(lar) 157-160
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
HBeAg pozitif kronik hepatit B taşıyıcılığında doğal seyir
Suzan Saçar1, Ali Asan1, Semra Toprak1, Nural Cevahir2, Hüseyin Turgut1
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.
Anahtar Sözcükler: HBeAg pozitif kronik hepatit B, doğal seyir

Bu araştırma, HBeAg pozitif kronik hepatit B'li olgularımızın biyokimyasal, serolojik profili ve klinik gidişlerinin değerlendirilmesi amacıyla, Ocak 2003-Aralık 2004 tarihleri arasında yürütülmüştür. Çalışmaya alınan 12 olgunun dokuzu (% 75) erkekti ve ortalama yaşları 31 (yaş aralığı 15-52) idi. Dokuz olgunun ALT seviyeleri ortalama 30 U/L bulunurken üç olguda normal seviyelerin üzerindeydi (76,105,237 U/L). Yedi olguda HBV DNA Hibride Capture yöntemi ile çalışılabilmiştir. HBV DNA, olgularımızın dördünde pozitif (% 57), üç olguda ise negatif olarak saptanmıştır (% 43). Olguların hiçbirinde anti- HCV, anti-HDV ve anti-HIV pozitifliği saptanmamıştır. İzlem süresince HBeAg/anti-HBe serokonversiyonu bir olguda (% 8.3) takibin 39. ayında gelişmiştir. Ultrasonografide hiçbir olguda karaciğerde yer kaplayan oluşuma rastlanmamıştır. HBeAg pozitif kronik hepatit B infeksiyonu daha çok vertikal geçiş sonrası geliştiği düşünülen, uzun süreli takipte serokonversiyon oranı yüksek, komplikasyonların sık gelişmediği bir infeksiyondur. Bu hastalık grubunda yıllık takiplerin yeterli olduğu ancak karaciğer enzim yüksekliği olan dönemlerde daha yakın takibin gerekebileceği sonucuna varılmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim