Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2009, Cilt 39, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 048-051
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
HEPATİT E VİRUSU KAN TRANSFÜZYONUYLA BULAŞIYOR MU?
Sinem AKÇALI1, Ömer AKÇALI2, Tamer ŞANLIDAĞ1, Serdar SÖYLEV2
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Manisa
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD, İzmir
Anahtar Sözcükler: Hepatit E virusu, transfüzyon, parenteral, bulaş

Son yıllarda başlıca geçişi fekal-oral yolla olan hepatit E virusunun (HEV), parenteral yoldan da infeksiyon oluşturabileceğine dair çalışmalar dikkat çekmektedir. Bu çalışma kan transfüzyonu uygulanan cerrahi hastalarında HEV' in transfüzyon yoluyla bulaşıp bulaşmadığının araştırılması amacıyla planlanmıştır. Bu amaçla elektif major ortopedik cerrahi girişim nedeniyle, operasyon esnasında kan transfüzyonu yapılan 55 hasta ve bu hastaların 101 donörü çalışmaya alınmıştır. Hastaların preoperatif (pre-op) dönemde alınan kan örneklerinde HBsAg, anti-HCV , anti-HEV IgG ve anti HEV IgM, HBsAg ve anti-HCV açısından negatif donör kan örneklerinde ise anti-HEV IgG ve anti HEV IgM mikro EIA yöntemi ile araştırılmıştır. Hastaların operasyondan 1 ay sonra (post-op) alınan kontrol kan örnekleri yine HBsAg, anti-HCV, anti-HEV IgG ve anti HEV IgM yönünden incelenmıştır. Hastaların tümü hem preop hem de postop dönemde HBsAg ve anti-HCV yönünden negatif bulunmuştur. Dokuz donörün kan örneğinde anti-HEV IgG, 2 donörde de anti-HEV IgM pozitif olarak saptanmıştır. Bununla birlikte beş hastada preop ve post-op 1. ayda alınan kan örneklerinde anti HEV IgG pozitif olarak bulunurken, hastaların hiçbirinde pre-op ve post-op anti HEV IgM pozitifl iğine rastlanmamıştır. Sonuç olarak iki donörde akut HEV infeksiyonu saptanmasına rağmen, bu kanların transfüze edildiği hastalarda infeksiyon gelişmemiş olması, HEV'in transfüzyonla bulaşma ihtimalinin düşük olduğunu göstermektedir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim