Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2009, Cilt 39, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 062-068
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İNFEKSİYON ETKENİ OLARAK İZOLE EDİLEN CANDIDA ALBICANS VE NON-ALBICANS CANDIDA SUŞLARINDAKİ BAZI VİRULANS FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Mevlüt YILDIRIM, İpek MUMCUOĞLU, Şenol KURŞUN, Kamer KOLDAŞ, Vedat YETENER, Neriman BALABAN
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, Ankara
Anahtar Sözcükler: Candida albicans, non-albicans, virulans faktörleri

Bu çalışmada yatan hastalardan izole edilen 92 Candida albicans, 40 non-albicans suşu fosfolipaz, esteraz, hemolitik aktivite ve slime üretimleri açısından değerlendirildi. Kontrol grubu olarak, sağlıklı bireylerin oral florasından izole edilen kandida suşları kullanılmıştır. Suşların fosfolipaz aktivitesinin saptanmasında yumurta sarılı agar yöntemi, esteraz aktivitelerinin belirlenmesi için de Tween 80 katkılı agar yöntemi, hemolitik aktivitelerinin tayini için, %5 koyun kanlı SDA besiyeri ve slime faktör varlığının incelenmesinde Kongo kırmızılı beyin-kalp infüzyon agar yöntemi kullanılmıştır. C.albicans suşlarında fosfolipaz, esteraz, β hemolitik aktivite ve slime üretimleri sırasıyla %91, %84, %87 ve %17 olarak, non-albicans suşlarında ise %73, %35, %70 ve %33 olarak tespit edilmiştir. Hasta grubunda izole edilen C.albicans ve non-albicans suşlarında fosfolipaz ve β hemolitik aktivitenin kontrol grubuna göre anlamlı şekilde yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.05).

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim