Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2016, Cilt 46, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-007
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
In Vivo Enfeksiyon Modellerinin Yükselen Yıldızı: Galleria mellonella Larvası
Meral KARAMAN
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Enfeksiyon modeli, Galleria mellonella larvası, in vivo

Enfeksiyon hastalıklarının patogenezinin araştırılmasında memeli modelleri sıklıkla kullanılmaktadır. Memelilerin kullanımına ilişkin etik kaygılar, donanımsal ve maddi sıkıntılar alternatif konakçı olarak omurgasız hayvanları gündeme getirmektedir. Meyve sineği Drosophila melanogaster, nematod Caenorhabditis elegans gibi omurgasız hayvan modelleri alternatif olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda ise, konakçı modeli olarak Galleria mellonella larvası dikkati çekmektedir. Büyük balmumu güvesi (The Greater Wax Moth) olarak da bilinen G. mellonella larvası, enfeksiyon patogenezi çalışmalarında diğer omurgasız hayvanlara göre çeşitli üstünlüklere sahiptir. Büyük boyutları (2-4 cm) nedeniyle uygulama kolaylığı sağlayan larvalar, 15-37°C'de yaşayabilme yeteneği ile tıbbi açıdan önemli birçok mikroorganizmanın virülans faktörlerinin test edilmesinde kullanılmaktadır. Yapılan karşılaştırmalı çalışmalar, G. mellonella larvasının mikrobiyal virülans faktörlerinin karakterizasyonu ve identifikasyonunda, antimikrobiyal peptidlerin etkinliğinin test edilmesinde güvenle kullanılabileceğini göstermektedir. Bu derleme makalede, son on yılda özellikle enfeksiyon patogenezi çalışmalarında yıldızı parlayan G. mellonella larvasının öne çıkan özelliklerinden söz edilmektedir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim