Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2022, Cilt 52, Sayı 2, Sayfa(lar) 119-130
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Aşı Tutumu
Efdal Oktay Gültekin1, Onur Gültekin2
1Toros Üniversitesi, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Mersin, Türkiye
2Tarsus Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Tarsus, Mersin, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Sağlık çalışanı, COVID-19 aşı, tutum

Amaç: Sağlık çalışanları COVID-19 aşılamasına yönelik tutumlar konusunda toplum için rol modelleri sunarlar. Bu nedenle sağlık çalışanlarının aşılama konusundaki tutumları, pandemiyi kontrol altına alma çabalarını önemli ölçüde etkileyebilir. Bu çalışmada, Tarsus Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarının aşılanmalarından sonra COVID-19 aşılarına karşı geliştirilen tutumunun belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Betimleyici tipteki araştırmanın evrenini, Tarsus Devlet Hastanesi’nde çalışan 18 yaş üzeri çalışmaya katılmaya gönüllü bireyler oluşturmuştur. Kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak 12-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında 266 sağlık çalışanına ulaşılmış ve çevrimiçi bir ankete dayalı kesitsel bir çalışma yapılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan 170 sağlık çalışanının (%63.9) kadın, 119’unun (%44.8) ise 40-49 yaş grubunda olduğu belirlendi. Sağlık çalışanlarının 167’sinin (%62.8) doktor/hemşire olduğu, 182’sinin (%86.4) kronik bir hastalığı olmadığı ve kronik hastalığı olanların %30.5’inin hipertansiyonu olduğu belirlendi. Yüz seksen altı (%69.9) sağlık çalışanının COVID-19 geçirmediği saptandı. Katılımcıların 254’ü (%95.5) COVID-19 aşısı oldu ve 170’i (%63.9) BioNTech® aşısını tercih etti. Doksan birinin (%34) her yıl düzenli olarak influenza aşısı olduğu belirlendi. Doktor/hemşirelerin COVID-19 aşısına yönelik olumlu tutum puanlarının diğer sağlık personeline göre anlamlı ve yüksek olduğu saptandı. Her yıl ve bazı yıllarda düzenli grip aşısı yaptıranların aşı yaptırmayanlara göre olumsuz tutumlarının daha az olduğu belirlendi.

Sonuç: Sonuç olarak bu çalışmada, sağlık çalışanları arasında COVID-19 aşısının teşvik edilmesi için destekleyici, bilgilendirici bir yaklaşımdan oluşan çok yönlü bir müdahalenin kritik öneme sahip olduğu bulunmuştur.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim