Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2006, Cilt 36, Sayı 1, Sayfa(lar) 005-008
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Çeşitli dezenfektanların Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii suşlarına karşı etkinliklerinin araştırılması
Hörü Gazi, Nuri Özkütük, Sinem Akçalı, Talat Ecemiş, Süheyla Sürücüoğlu, Tamer Şanlıdağ, Beril Özbakkaloğlu
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Manisa
Anahtar Sözcükler: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, dezenfektan, yoğun bakım ünitesi

Bu çalışmanın amacı hastanemizin farklı kliniklerinden izole edilen çoğul antibiyotik dirençli Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii suşlarının çeşitli dezenfektanlara karşı duyarlılıklarını belirlemektir. Dezenfektanlardan, cocospropylenediaminguaninacetat + didecyloxethylmetilamonyum propianat, gluteraldehit+metanal, gluteraldehit, glyxol+dimethylbenzylcocusphatalkyl ammonium chloride, cocospropylendiaminguanidindiacetat+dimethylbenzilcocosphatalcyl amoniumchlorid, ve benzalkoniumchlorid+didecyldimethylamonniumchlorid’in bu mikroorganizmalara karşı etkinlikleri araştırılmıştır. Yoğun Bakım Ünitesi kaynaklı P. aeruginosa (10) ve A.baumannii (10) suşları grup I, diğer servislerden izole edilen suşlar ise grup II olarak tanımlanmıştır. Kullanılan dezenfektanların 15 dakikalık süre içerisinde suşların tümünü elimine ettiği, grup I ve grup II arasında etkinlik açısından fark bulunmadığı saptanmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim