Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2007, Cilt 37, Sayı 1, Sayfa(lar) 043-050
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şeker ve şeker katkılı besin maddelerinde kserofilik-kserotoleran küfler
Oğuz Özyaral1, Yaşar Keskin2, Ruhtan Başkaya3, Emel Lüleci2, Dumrul Gülen4
1Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, J Blok, Kurtköy, İstanbul
2Marmara Üniversitesi, Sağlık Eğitim Fakültesi, Kartal, İstanbul
3Birinci Ordu Gıda Müfreze Komutanlığı, Selimiye, İstanbul
4Marmara Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulları, Tıbbi Laboratuar Bölümü, Haydarpaşa, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Kserofilik, kserotolerant, küf, şeker

Bu araştırma tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Çalışmada İstanbul'un çeşitli semt pazarlarında açıkta satılan beş tip ürünün mikolojik kalite kontrolleri yapılmıştır. Bu amaçla, toz ve pudra şekeri ile içersinde herhangi bir katkı maddesi olmayan sade lokum ve bazı sade şekerlemelerin yanı sıra ev tipi olarak üretilmiş, içersinde koruyucu katkı maddesi bulundurmadığı beyan edilen reçel ve marmelat örnekleri toplanmış ve mikolojik yönden analiz edilmiştir. Örneklerden ayrım ve tanısı yapılan küf suşları arasında ilk sırayı Aspergillus ssp. ikinci sırayı ise Penicillium ve peşi sıra Cladosporium'lara ait türler yer almıştır. Sağlık için oldukça büyük riskler yaratan Aspergillus cinsine ait A.glaucus, A.flavus, A.fumigatus, A.niger, A.ochraceus, A.restrictus, A.terreus, A.versicolor, A.candidus gruplarına ait suşların ayırım ve tanısı yapılmıştır. Kserofilik ve kserotolerant özellikteki küfler bilindiği üzere yüksek şeker konsantrasyonuna sahip ortamlarda kolaylıkla gelişimlerini tamamlarlar. Bu küfler genellikle toprak ve hava kaynaklı kirlilik nedeni olarak gösterilmekte ve işgal ettikleri ürünlerin üzerinde ortam şartlarına bağlı bazı toksik sekonder metabolitler oluşturabilmektedir. Yapılan araştırmanın sonuçları izlendiğinde yüksek ısıya bağlı üretilen son ürünlerde küf çeşitliliğinin azaldığı ham ve katkısız ürünlerde ise küf miktarı ve çeşitliliğinin daha fazla olduğu izlenmektedir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim