Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2007, Cilt 37, Sayı 1
•   Derleme
Orijinal Araştırma
Işık şiddetinin çeltik tarlalarından izole edilen siyanobakterilerde üremeye ve nitrojenaz aktivitesine etkisi
Gülten Ökmen (Kurucuoğlu), Gönül Dönmez
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çeşitli antibiyotik kombinasyonlarının çoğul dirençli Acinetobacter baumannii suşlarına in vitro etkileri
Hörü Gazi, Özlem Tünger, Şehriban Vural, Beril Özbakkaloğlu, Süheyla Sürücüoğlu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yoğun bakım ünitesi hastalarından mini-bal kültürü ile izole edilen ventilatörle ilişkili pnömoni etkenleri ve çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları
Banu Bayraktar, Nuran Arslan Karabulut, Emin Bulut, Nursu Şahin
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sivrihisar'da (Eskişehir) bruselloz yaygınlığı
Alaettin Ünsal, Alp Alpat, Mustafa Tözün, Didem Arslantaş, Kazım Tırpan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Çeşitli klinik örneklerden soyutlanan Candida'ların tür dağılımı
Fahriye Ekşi, Ayşen Bayram, Tekin Karslıgil, İclal Balcı
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hepatit G Virüs belirteçleri pozitif hastaların değerlendirilmesi
Selçuk Kaya, Buket Cicioğlu Arıdoğan, Recep Sütçü, Mustafa Demirci
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hepatitis C Virus genotypes detected in Erciyes University
Selma Gökahmetoğlu, Mithat Bozdayı, Ömer Özbakır, Bilgehan Aygen, Yusuf Özbal, Işın Soyuer, Orhan Yıldız
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Anti nükleer antikorların pozitif saptandığı hastalarda immunoblotting test sonuçlarının değerlendirilmesi
İlhan Afşar, Aslı Gamze Şener, Ahmet Vural, Nail Hızlı, Metin Türker
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Şeker ve şeker katkılı besin maddelerinde kserofilik-kserotoleran küfler
Oğuz Özyaral, Yaşar Keskin, Ruhtan Başkaya, Emel Lüleci, Dumrul Gülen
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sade dondurmaların mikrobiyolojik incelenmesi
Yaşar Keskin, Ruhtan Başkaya, Oğuz Özyaral, Pelin Kıyan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Probiyotik olarak kullanılan bazı laktik asit bakterilerinin kolesterol asimilasyonu ve safra tuzları dekonjugasyonundaki rolleri
Esra Tok, Belma Aslım
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Sürekli ayaktan periton diyalizi uygulanan hastada Corynebacterium minutissimum peritoniti: Olgu sunumu
Erkan Dervişoğlu, Zeki Yumuk, Betül Kalender
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Editöre Mektup
  Mycobacterium tuberculosis'in izolasyonunda Lowenstein-Jensen besiyeri ile Bactec 460TB sisteminin karşılaştırılması
Aydan Özkütük, Hüseyin Çoban, Nuran Esen
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim