Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2007, Cilt 37, Sayı 1, Sayfa(lar) 039-042
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Anti nükleer antikorların pozitif saptandığı hastalarda immunoblotting test sonuçlarının değerlendirilmesi
İlhan Afşar1, Aslı Gamze Şener1, Ahmet Vural1, Nail Hızlı2, Metin Türker1
1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir
2Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Kliniği, İzmir
Anahtar Sözcükler: Anti nükleer antikor, indirekt immun floresan, immunoblotting

Otoimmun bağ dokusu hastalıklarının tanısında indirekt immun floresan (IIF) tekniği ile otoantikorların tespiti en çok tercih edilen yöntemdir. Otoimmun hastalıklarda otoantikorların ayırımını yapmak doğru tanı için temel oluşturur. Ekstrakte edilen nükleer antijenlerin kullanılmasıyla geliştirilen testler, otoantikorların ayırımını daha net olarak yapmıştır.

Çalışmamızda bir yıllık süreçte IIF testi ile anti nükleer antikoru (ANA) pozitif saptanan hastalarda immunoblotting (IB) testi ile yapılan çalışma sonuçları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Toplam 2587 hastada IIF ile ANA araştırması yapılmıştır. IIF ile 215 hastada +2< ANA pozitifliği saptanarak immunoblotting çalışılmıştır. IB testi ile 171 (%79.5) hastada en az bir antikor tespit edilmiştir, 44 ( %20.4 ) hastada IIF testinde antikor saptanırken IB testinde hiçbir antikor tespit edilememiştir. En fazla SS-A/Ro-52 antijenine karşı antikor saptanmıştır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim