Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2007, Cilt 37, Sayı 1, Sayfa(lar) 051-058
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Sade dondurmaların mikrobiyolojik incelenmesi
Yaşar Keskin1, Ruhtan Başkaya2, Oğuz Özyaral3, Pelin Kıyan4
1Marmara Üniversitesi, Sağlık Eğitim Fakültesi, Sağlık Eğitim Bölümü, Kartal, İstanbul
21 No.lu Gıda Kontrol Müfreze Komutanlığı, Selimiye, İstanbul
3T.C Sağlık Bakanlığı “Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hizmet İçi Eğitim Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Uzman Eğitimci, Ankara
4Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Maltepe, İstanbul
Anahtar Sözcükler: dondurma, mikrobiyolojik kalite, toksikolojik kalite, koliform bakteri, E.coli, S.aureus, Salmonella,Listeria monocytogenes

Bu çalışmada İstanbul'da tüketime sunulan 55 ayrı satış noktasından alınan sade dondurma örneği mikrobiyolojik ve toksikolojik yönden incelenmiştir. Koliform bakteri ve E.coli varlığı MPN tekniği ile belirlenmiş, aerobik mezofilik bakteri ve Staphylococcus aureus taramasında damla plak tekniği, Salmonella. ve Listeria monocytogenes izolasyonu için zenginleştirme yöntemi kullanılmıştır. Dondurma örneklerinin %23,6'sının total canlı aerop bakteri, %49'nın koliform bakteri, %12,7'sinin S.aureus, %7,2'nin E.coli yönünden mikrobiyolojik kriterler tebliğine (No:2001/19) uygun olmadığı tespit edilmiştir.Dondurma örneklerinin toksikolojik analizleri sonucunda herhangi bir toksin varlığına rastlanmamıştır. Sonuç olarak, mikrobiyolojik yönden analiz edilen dondurma örneklerinin %56'sının Türk Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğine uygun olmadığı ve mikrobiyolojik açıdan kalitelerinin yetersiz olduğu ve sağlığa olumsuz etkileri olabileceği saptanmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim