Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2007, Cilt 37, Sayı 1, Sayfa(lar) 011-014
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Çeşitli antibiyotik kombinasyonlarının çoğul dirençli Acinetobacter baumannii suşlarına in vitro etkileri
Hörü Gazi1, Özlem Tünger2, Şehriban Vural2, Beril Özbakkaloğlu1, Süheyla Sürücüoğlu1
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa
Anahtar Sözcükler: Acinetobacter baumannii, antibiyotik kombinasyonları, E test yöntemi

Sefepim-netilmisin (FEP-NET), sefepim-ampisilin/sulbaktam (FEP-SAM), sefepim-siprofloksasin (FEP-CIP), imipenem- netilmisin (IMP-NET), imipenem-siprofloksasin (IMP-CIP), ampisilin/sulbaktam-netilmisin (SAM-NET), ampisilin/sulbaktamsiprofloksasin (SAM-CIP) kombinasyonlarının in vitro sinerjistik etkinliği E test yöntemi ile araştırılmıştır. Kullanılan yedi kombinasyon için hesaplanan 140 FİK indeks değerine göre 68 (%48.6) etkisiz, 52 (%37.1) aditif, 12 (%8.6) antagonist ve sekiz (%5.7) sinerji sonucu saptanmıştır. IMP-NET kombinasyonu ile 20 suşun beşinde (%25), FEP-NET kombinasyonu ile ikisinde (%10) ve FEP-CİP kombinasyonu ile de bir suşta (%5) sinerjik etki gösterilmiştir. Sonuç olarak, hastanemizde çoğul dirençli A. baumannii suşları ile oluşan infeksiyonların sağaltımında in-vitro sinerji testlerinin uygulamasının hastalara en uygun tedaviye verme açısından yararlı olacağı düşünülmüştür.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim