Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2006, Cilt 36, Sayı 4
•   Derleme
Orijinal Araştırma
Üriner sistem epitel hücrelerinin bakterisidal aktivitesi, sitokin ve kemokin yanıtı
Işıl Fidan , Emine Yeşilyurt, Sultan Yolbakan, Berna Erdal
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

T hücre aktivasyonuna bağlı hepatik yıkım: Deneysel bir model
Nuray Gürel-Polat, Suzan Adın-Çınar, Aydın Çevik, Mutlu Küçük, Selim Badur
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Staphylococcus aureus suşlarının kuinupristin / dalfopristin'e duyarlılıkları
M. Tevfik Yavuz, Mustafa Behçet, C. Elif Öztürk, Çiğdem Özaydın, Demet Kaya
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hastane kökenli üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen Enterococcus türlerinin insidansı ve antibiyotik direnç profilleri
M.Tevfik Yavuz, İdris Şahin, Elif Öztürk, Mustafa Behçet, Demet Kaya
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Fungemi etkeni Candida türlerinin hızlı tanısında CHROMagar Candida besiyerininin kullanımı
Feza Otağ, Gönül Aslan, Sebahat Şen, Gürol Emekdaş
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Flukonazol ve amfoterisin B'nin Candida türlerine postantifungal etkisi
Sultan Yolbakan, Feryal Çetin Gürelik, Işıl Fidan, Sibel Aydoğan, Ayşe Kalkancı, Semra Kuştimur
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

  Examination of rotavirus and enteric adenovirus in children with acute gastroenteritis
Aynur Eren Topkaya, Benli Aksungar, Fatma Özakkaş, Nurver Çapan
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

Turistik bölgelerden alınan su örneklerinde Legionella pneumophila serogrup 2-14 sıklığı
Gökhan Afacan, Zeki Yumuk, Yasemin Baskın, Erdener Balıkçı
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İçme sularından izole edilen Bacillus suşlarının identifikasyonu ve antibiyotiklere direnç profilleri
Elif Çelik Sevim, Şengül Alpay Karaoğlu, Ali Sevim, Osman Birol Özgümüş
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Kanıta dayalı klinik mikrobiyoloji
Ayşegül Yağcı
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Avian influenza A
Tamer Şanlıdağ, Sinem Akçalı, Elçin Akduman
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim