Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2006, Cilt 36, Sayı 4, Sayfa(lar) 184-189
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
T hücre aktivasyonuna bağlı hepatik yıkım: Deneysel bir model
Nuray Gürel-Polat1, Suzan Adın-Çınar2, Aydın Çevik2, Mutlu Küçük2, Selim Badur1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD Viroloji ve Temel İmmünoloji BD, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İstanbul
Anahtar Kelimeler: BALB/c fare, con-A, LPS, karaciğer hasarı, periferik lenfosit altgrupları
Özet
Birçok infeksiyon hastalığında olduğu gibi deneysel modeller oluşturularak önemli sağlık sorunlarından olan hepatitlerin immünopatogenezi aydınlatılmaya çalışılmaktadır; bu amaçla ilk aşamada immünolojik etkili mitojen veya toksik madde injeksiyonu ile deney hayvanlarında hepatit tablosu oluşturulmaktadır.

Çalışmamızda T hücre aktivasyonuna bağlı hepatik hasarın gelişimi deneysel olarak araştırılmıştır. Bu amaçla BALB/c farelerde intravenöz ( 10μg/ml ) endojen mediatör lipopolisakkarit ( LPS ) injeksiyonu ile akut inflamatuar karaciğer hastalığı; lektinlerden Con-A'nın intravenöz (0.3mg/fare) injeksiyonu sonucu otoimmün kronik aktif hepatit gelişimi gözlenmiştir. Akut hepatik hasar 24 saat içinde plazma transaminazlarının artışı ile izlenmiştir. Periferik kan lenfosit alt grupları (CD4, CD8, CD3 ve CD25) flow sitometri ile araştırılmıştır. Histopatolojik olarak, kontrol gurubuna oranla deney grubunun karaciğer dokularında sentral venler çevresinde ve portal alanlarda mononükleer ve polimorfonükleer hücre infiltrasyonu sonucu karaciğer hasarı tespit edilmiş olan çalışmada, Con-A ve LPS verilen gruplarda NK ve CD25 (sırasıyla p<0.01; p<0.005 ve p<0.0003; p<0.0001) ekpresyonunda belirgin artış gözlenmiştir.

Bu deneysel model, T hücre aktivasyonuna bağlı hepatit gelişiminin araştırılmasında rol oynayan hücrelerin gösterilmesi ve ayrıca immün sistemin diğer mekanizmalarının araştırılması için de uygun olacaktır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim