Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2006, Cilt 36, Sayı 4, Sayfa(lar) 214-218
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Turistik bölgelerden alınan su örneklerinde Legionella pneumophila serogrup 2-14 sıklığı
Gökhan Afacan1, Zeki Yumuk2, Yasemin Baskın1, Erdener Balıkçı2
1İzmir Bölge Hıfzıssıha Enstitüsü, İzmir
2Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli
Anahtar Sözcükler: Legionella pneumophila, serogrup

Legionella pneumophila legionellosis hastalığının en sık etkenidir. L.pneumophila'nın 15 serogrubu belirlenmiştir. L.penumophila serogrup 1 klinik örneklerden en sık izole edilen serogruptur. L.pneumophila serogrup 2-14 nadir de olsa hastalığa neden olmaktadır. Bu çalışmada amaç, L.pneumophila'nın sık görüldüğü turistik bölgelerde serogrup 2-14 varlığını araştırmaktır. Toplam 23 izolatın; %30,4'ü SG-3, %26,1'i SG-6, %7,7'si SG-8, %4,3'ü SG-10, %4,3'ü SG-11 ve %7,7'si SG- 13 şeklinde serogruplandırılmıştır. Legionella kültürü, rutin klinik mikrobiyoloji hizmeti veren laboratuvarlarda yapılamamaktadır. Bunun yerine idrarda antijen aranmaktadır. İdrarda belirlenen antijen L.pneumophila serogrup 1'i yansıttığı için, diğer serogrupların meydana getirdiği hastalıkların belirlenmesinde yetersizdir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim