Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2006, Cilt 36, Sayı 4, Sayfa(lar) 224-228
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kanıta dayalı klinik mikrobiyoloji
Ayşegül Yağcı
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Kanıta dayalı tıp, kanıta dayalı klinik mikrobiyoloji

Kanıta dayalı tıp hastalıkların tanı ve tedavisi hakkında karar vermek için en iyi kanıtların dikkatli, özenli, net, sağ görülü bir şekilde incelenmesi ve kullanılması olarak ilk kez 1992'de tanımlanan ve son 10 yılda giderek önem kazanan bir uygulamalar. Kanıta dayalı laboratuvar tıbbı ise hastaların ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasında analitik bir bakışla laboratuvar testlerin kullanan en iyi araştırma kanıtlarının, doktorların bilgi ve deneyimleri ile harmanlanması olarak tanımlanabilir. Kanıta dayalı mikrobiyoloji test seçiminde ve sonuç değerlendirmede gderek önem kazanmaktadır. Disiplinler arası çok merkezli işbirliğiyle yapılan çalışmalar temel oluşturmakta ve sonuçlar direkt olarak hasta progrnozunu ve toplum sağlığını ilgilendirmektedir. İşe yaramıyacak testlerin yaygın olarak kullanılmaya başlamasını engellemek, kullanılagelen ama faydası olmayan testleri kullanımdan kaldırmak, etkinliği kanıtlanmış yeni testleri kullanıma sokmak, testlerin kalitesini ve klinik impaktını arttırmak, maliyetleri düşürmek ve böylece hastalığın prognozuna olumlu katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Klinisyenlerin deneyimleriyle, mikrobiyoloji uzmanlarının bilimsel verilerini birleştirilmesi test sonuçlarını hasta progronozuna etkisini en üst seviyeye çıkaracaktır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim