Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2006, Cilt 36, Sayı 4, Sayfa(lar) 195-199
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Hastane kökenli üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen Enterococcus türlerinin insidansı ve antibiyotik direnç profilleri
M.Tevfik Yavuz, İdris Şahin, Elif Öztürk, Mustafa Behçet, Demet Kaya
Abant İzzet Baykal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DÜZCE
Anahtar Sözcükler: Hastane infeksiyonu, enterokok, antibiyotik direnc

Enterokok türleri hastane kaynaklı infeksiyon etkenleri arasında stafilokoklardan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Başta E. faecium olmak üzere bu cinste yer alan bakteriler çoğul antibiyotik direnci göstermeleriyle ayrı bir önem taşırlar. Bu çalışmada hastane kaynaklı enterokok kökenlerinin tür dağılımının ve antibiyotik direnç profillerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. En az üç gün hastanede yatmış hastalardan alınan idrar örneklerinden nonspesifik yöntemlerle elde edilen enterokok türleri API 20 Strep (Biomerieux) kitleri kullanılarak isimlendirilmiş ve disk diffüzyon yöntemiyle CLSI standartlarına uygun olarak antibiyotik duyarlılık testi uygulanmıştır. İzole edilen 108 enterokok türünden 84 tanesi Enterococcus faecalis (E. faecalis), 18 i Enterococcus faecium (E. faecium) olarak bulunurken 6 tanesi tür düzeyinde isimlendirilememiştir.. Kökenlerin tamamı vankomisine duyarlı bulunurken kinolon grubu antibiyotiklere (%72) ve yüksek doz aminoglikozidlere (%46) yüksek oranda direnç gözlenmiştir.

Son bir yıl içerisinde idrar örneklerinde VDE (vankomisin dirençli Enterokok) izole edilmemiş olması sevindirici olmakla birlikte yüksek düzey aminoglikozidlere karşı artmış direnç oranları hastane kaynaklı infeksiyonlarda enterokokların öneminin gittikçe arttığını göstermektedir. Bu nedenle ilaç tedavilerinin bu doğrultuda düzenlenmesi yerinde olacaktır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim