Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2006, Cilt 36, Sayı 4, Sayfa(lar) 205-209
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Flukonazol ve amfoterisin B'nin Candida türlerine postantifungal etkisi
Sultan Yolbakan, Feryal Çetin Gürelik, Işıl Fidan, Sibel Aydoğan, Ayşe Kalkancı, Semra Kuştimur
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Beşevler, Ankara
Anahtar Kelimeler: Candida, postantifungal etki, flukonazol, amfoterisin-B
Özet
Mantarların antifungallere duyarlılık testleri genellikle CLSI standartlarına göre yapılmasına rağmen bazen minimal inhibitör konsantrasyon (MİK) değerleri ile hastaların klinik yanıtı arasında uyumsuzluk görülebilmektedir. Bu çalışmada Candida türleri üzerine flukonazol ve amfoterisin-B'nin postantifungal etkisinin (PAFE) belirlenmesi amaçlanmıştır. Candida izolatları antifungal ajanların farklı konsantrasyonları ile inkübe edilmiş ve daha sonra örneklerin optik dansiteleri ölçülmüştür. Amfoterisin-B belirgin bir postantifungal etki oluştururken, flukonazol ile bu etki gözlenmemiştir. Bu nedenle antifungal ajanların PAFE değerlerinin belirlenmesinin etkili bir antifungal tedavi için yararlı bir strateji olacağı düşünülmüştür.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim