Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2006, Cilt 36, Sayı 4, Sayfa(lar) 179-183
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Üriner sistem epitel hücrelerinin bakterisidal aktivitesi, sitokin ve kemokin yanıtı
Işıl Fidan , Emine Yeşilyurt, Sultan Yolbakan, Berna Erdal
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Anahtar Kelimeler: Epitel hücresi, bakterisidal aktivite, sitokin
Özet
Mukozal yüzeyler mikroorganizmalara karşı savunmada ilk karşılaşma bölgeleridir. Bakteriyel infeksiyonlar mukozal sitokin sekresyonuna neden olur ve mukozal sitokinler kısmen epitel hücrelerinden kaynaklanır. Epitel hücreleri aynı zamanda antimikrobiyal peptidler de salgılar. Bu çalışmada, farklı konsantrasyonlarda E.coli ile uyarılmış üriner sistem epitel hücrelerinin bakterisidal aktivitesi ve sitokin ve kemokin yanıtı in vitro olarak araştırılmıştır. Sitokin ve kemokin düzeyleri ELISA ile, bakterisidal aktivite koloni sayma yöntemi ile incelenmiştir. E.coli ile uyarılmış epitel hücrelerinde MCP-1, IFN- γ ve IL-6 sitokin düzeyleri epitel hücresi bulunmayan örneklere göre artış göstermiştir (p<0.05). E.coli ile stimüle edilen üriner sistem epitel hücrelerinde bakterisidal aktivite de gözlenmiştir. Bu bulguların ışığında, üriner sistem epitel hücrelerinin konağın immün yanıtının düzenlenmesinde aktif rol oynayabileceği düşünülmüştür.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim