Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2006, Cilt 36, Sayı 4, Sayfa(lar) 200-204
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Fungemi etkeni Candida türlerinin hızlı tanısında CHROMagar Candida besiyerininin kullanımı
Feza Otağ, Gönül Aslan, Sebahat Şen, Gürol Emekdaş
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin
Anahtar Sözcükler: Chromagar Candida, Candida türleri, fungemi, mayaların hızlı tanısı

CHROMagar Candida besiyeri (CAC) C. albicans, C. tropicalis, C. krusei, C. glabrata ve C. parapsilosis' in tanımlanmasında kullanılan seçtirici ve ayırt ettirici bir besiyeridir. Bu besiyeninde suşlar, 35ºC'de bir gecelik inkübasyonun ardından sırasıyla yeşil, çelik mavi, pembe, parlak beyaz ve koyu pembe-mor renkte kolaylıkla ayırt edilebilen koloniler oluşturmaktadırlar. Bu çalışmada, Şubat 2002-Ağustos 2003 tarihleri arasında çeşitli klinik örneklerden izole edilen toplam 35 stok Candida suşu ile Eylül 2003-Mart 2006 tarihleri arasında çeşitli kliniklerden gönderilen ve maya hücreleri saptanan toplam 283 kan kültürü örneği CAC besiyerinin etkinliğinin ve rutin maya tanısındaki yerinin saptanması amacıyla değerlendirilmiştir. Kontrol amacıyla aynı zamanda Sabouraud Dekstroz Agara da ekim yapılmıştır. Stok suşların ve kan kültürlerinden izole edilen suşların %92-94'den fazlasını oluşturan C. albicans, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. Krusei ve C. glabrata kolonileri morfolojilerine ve renklerine göre doğru tanımlanmıştır. CAC besiyerinin kullanımı ile Candida türlerinin doğrudan tanısı klinisyenlere yüksek riskli fungemi şüpheli hastalar için doğru antifungal seçiminde hız kazandıracağı gibi morbidite ve mortalitenin düşmesine de yardımcı olacaktır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim