Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2006, Cilt 36, Sayı 4, Sayfa(lar) 190-194
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Staphylococcus aureus suşlarının kuinupristin / dalfopristin'e duyarlılıkları
M. Tevfik Yavuz, Mustafa Behçet, C. Elif Öztürk, Çiğdem Özaydın, Demet Kaya
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DÜZCE
Anahtar Sözcükler: Staphylococcus aureus, kinupristin/dalfopristin

Bu çalışmanın amacı klinik örneklerden izole edilen stafilokok suşlarının yeni bir antibiyotik olan kuinupristin/dalfopristine (K/D) duyarlılıklarını araştırmaktır. Aralık 2003 ve Mart 2005 tarihleri arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Düzce Tıp Fakültesi Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda izole edilen 100 metisiline duyarlı Staphylococcus aureus (MSSA) ve 100 metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) olmak üzere toplam 200 Staphylococcus aureus (S.aureus) kökeninin vankomisin ve K/D' e karşı duyarlılıkları araştırılmıştır.

Antibiyotik duyarlılık testleri CLSI kurallarına uygun olarak disk difüzyon metodu uygulanarak yapılmıştır. MSSA suşlarında K/D direnci gözlenmez iken MRSA suşlarında 2003 yılında konjunktival sürüntüden elde edilen bir suş dirençli bulunmuştur. Tüm stafilokok suşları vankomisine duyarlı bulunmuştur.

Sonuç olarak S.aureus' larda özellikle son yıllarda bildirilmeye başlanan glikopeptid direncini önlemek amacıyla K/D'nin iyi bir alternatif oluşturabileceği ve ülkemizde henüz klinik kullanımda olmamasına rağmen dirence rastlanması antibiyotik kullanımında gerekli önlemlerin alınması ve bunların uygulanmasını gündeme getirmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim