Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2006, Cilt 36, Sayı 4, Sayfa(lar) 219-223
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İçme sularından izole edilen Bacillus suşlarının identifikasyonu ve antibiyotiklere direnç profilleri
Elif Çelik Sevim, Şengül Alpay Karaoğlu, Ali Sevim, Osman Birol Özgümüş
Rize Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Rize
Anahtar Sözcükler: Bacillus, içme suyu, antibiyotik direnci

Bacillus cinsi bakteriler doğada yaygın olarak bulunmakla birlikte B. anthracis, B. subtilis ve B. cereus dışındaki türler insan ve hayvanlarda hastalık oluşturmazlar. Bu çalışmada 2001-2002 yılları arasında Rize ili ve ilçelerinden alınan 287 içme suyu örneğinden izole edilen, toplam 41 Bacillus cinsi suşun identifikasyonu ve antibiyotiklere duyarlılıklar araştırılmıştır. Suşların identifikasyonu geleneksel mikrobiyolojik yöntemlerle yapılmıştır. Suşların %36.58'si Bacillus cereus, %29.26'sı Bacillus circulans, %14.63'ü Bacillus mycoides, %4.87'si Bacillus sphaericus olarak tiplendirilirken altı izolatın tür tanısı yapılamamıştır. Suşların penisilin, ampisilin, basitrasin, eritromisin, amikasin, kloramfenikol, tetrasiklin, novobiyosin ve vankomisine direnç profilleri agar disk difüzyon yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Bacillus'ların %100'ü basitrasine, %75'i ampisiline, %70.3'ü penisiline ve %31.7'si de novobiyosine dirençli tespit edilmiştir. Amikasin ve vankomisine karşı dirence rastlanmamıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim