Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2007, Cilt 37, Sayı 1, Sayfa(lar) 035-038
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Erciyes Üniversitesi'nde saptanan Hepatit C Virüs genotipleri
Selma Gökahmetoğlu1, Mithat Bozdayı2, Ömer Özbakır3, Bilgehan Aygen4, Yusuf Özbal1, Işın Soyuer5, Orhan Yıldız4
1Erciyes University Medical Faculty Dept of Microbiology, Kayseri
2Ankara University Medical Faculty Dept of Gastroenterology, Ankara
3Erciyes University Medical Faculty Dept of Gastroenterology, Kayseri
4Erciyes University Medical Faculty Dept of Infectious Diseases, Kayseri
5Erciyes University Medical Faculty Dept of Pathology, Kayseri
Anahtar Sözcükler: Hepatit C virus, hepatit C virus genotip, kronik hepatit C

Hepatit C virusu tüm dünyada kronik karaciğer hastalığının önemli bir etkenidir. Altı HCV genotipi bulunmaktadır. Genotip 1b ile infekte hastalarda ciddi karaciğer hastalığı görülür ve interferon tedavisine yanıt düşüktür. Bu çalışmanın amacı Kayseri'de kronik hepatit C'li hastalarda HCV genotipini araştırmaktır. Kronik hepatit C'li 57 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. HCV RNA düzeyi gerçek zamanlı PCR yöntemi ile araştırılmıştır. HCV genotipleri 'Restriction Fragment Length Polymorphism' metodu ile belirlenmiştir. HCV genotiplerinin 55 (%96.5)'i tip 1b, 2 (%3.5)'si tip 1a olarak bulundu. Sonuç olarak Kayseri bölgesinde kronik hepatit C'li hastalarda genotip 1b en sık genotiptir. Bu çalışmanın sonuçları bölgemizdeki kronik hepatit C'li hastaların takip ve tedavisi açısından önemli bilgi sağlamaktadır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim