Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2007, Cilt 37, Sayı 4
•   Derleme
Orijinal Araştırma
Siprofloksasinin sub-minimal inhibitör konsantrasyonlarının Escherichia coli sufllarının hemaglutinasyon özellikleri üzerine etkisinin araştırılması
Melek Demir, Nural Cevahir, İlknur Kaleli
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Moraxella catarrhalis suşlarının antibiyotiklere duyarlılıklarının ve beta-laktamaz üretimlerinin izoelektrik odaklama yöntemi ile saptanması
Sinem Özdemir, Nevriye Gönüllü
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kan örneklerinden üretilen Gram negatif çomakların antibiyotiklere duyarlılıkları
Ömer Küçükbasmacı, Reyhan Çalışkan Algıngil, Özlem Hamança, fiule Çelik, Fatma Köksal, Nevriye Gönüllü, Mustafa Samastı
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tüberküloz meninjit tanısında polimeraz zincir reaksiyonunun kullanılması
Gönül Aslan, Gürol Emekdaş, Mahmut Ülger, Seda Tezcan, Ali Kaya, Okan Doğu, Necdet Kuyucu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Huzurevi sakinlerinde dermatofit infeksiyonları
Esra Koçoğlu, Nadir Göksügür, Oğuz Karabay, Betül Özbostancı, Nevin İnce, Ali Haydar Parlak
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir kaynak suyu tesisinde olası mikrobiyal kontaminasyonun incelenmesi
Meryem Akhan, Ömer Çetin
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İstanbul'da polikarbonat damacanalarda satılan içme sularının bakteriyolojik incelenmesi
Fatma Köksal, Mustafa Samastı
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tüketime sunulan bazı hazır yemeklerin mikrobiyolojik kalitelerinin incelenmesi
Hilal Çolak, Beyza Ulusoy, Barış Bingöl, Hamparsun Hampikyan, Karlo Muratoğlu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Noninflamatuvar ishallerin patogenezi
Seyyal Rota, Işıl Fidan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim