Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2007, Cilt 37, Sayı 4, Sayfa(lar) 201-203
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kan örneklerinden üretilen Gram negatif çomakların antibiyotiklere duyarlılıkları
Ömer Küçükbasmacı, Reyhan Çalışkan Algıngil, Özlem Hamança, fiule Çelik, Fatma Köksal, Nevriye Gönüllü, Mustafa Samastı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Kan örnekleri, Gram negatif çamaklar, antibiyotiklere duyarlılık

Bu çalışmada Aralık 2006-Aralık 2007 tarihleri arasında kan kültürü laboratuvarında izole edilen 308 Gram negatif çomağın antibiyotiklere duyarlılıkları geriye dönük olarak saptanmıştır. En sık Gram negatif çomak etken Escherichia coli olurken, nonfermentatif Gram negatif çomaklarda en sık Pseudomonas aeruginosa izole edilmiştir. Seftazidim ve aztreonama karşı direnç oranları sırasıyla E.coli (%37.2, %40.2) , Klebsiella spp. (%28.6, %38.4), Enterobacter spp. için (%26.1, %35.7) bulunmuştur. Özelikle Acinetobacter suşlarında yüksek karbapenem direnci saptanmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim