Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2007, Cilt 37, Sayı 4, Sayfa(lar) 192-195
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Siprofloksasinin sub-minimal inhibitör konsantrasyonlarının Escherichia coli sufllarının hemaglutinasyon özellikleri üzerine etkisinin araştırılması
Melek Demir, Nural Cevahir, İlknur Kaleli
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Denizli
Anahtar Sözcükler: E.coli, MRHA, siprofloksasin, sub-MİK

Bu çalışmada siprofloksasinin subminimal inhibitör konsantrasyonlarının (sub-MİK) üropatojenik Escherichia coli (E.coli) suşlarının hemaglütinasyon (HA) ve mannoza dirençli hemaglütinasyon (MRHA) özellikleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmada dört E.coli suşu incelenmiştir. İncelenen tüm E.coli suşlarında HA varlığı siprofloksasinin 1/2-1/16xMİK konsantrasyonlarında pozitif olarak saptanmıştır. MRHA özelliği iki suşta 1/2xMİK'de (+), diğer konsantrasyonlarda (+++) ve diğer iki suşta tüm sub MİK'lerde (+++) olarak değerlendirilmiştir. Sonuçta, çalışmaya dahil edilen tüm E.coli suşlarında siprofloksasinin sub MİK'larında HA ve MRHA özelliklerinin etkilenmediği görülmüştür.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim