Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2007, Cilt 37, Sayı 2
•   Derleme
Orijinal Araştırma
İdrarın ve glukoz ilave edilmiş idrarın çeşitli antibiyotiklerin antimikrobiyal aktiviteleri üzerine etkisi
Nevriye Gönüllü, Ömer Küçükbasmacı, Özden Büyükbaba-Boral, Mine Anğ-Küçüker
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) üreten Klebsiella pneumoniae ve Klebsiella oxytoca kökenlerinde enzim tiplerinin izoelektrik odaklama yöntemi ile belirlenmesi
Özlem Eroğlu, Füsun Beğendik Cömert, Canan Külah, Elif Aktaş
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Staphylococcus suşlarının telitromisine duyarlılıkları
Selçuk Kaya, Emel Sesli Çetin, Buket Cicioğlu Arıdoğan, Tülay Tetik, Hayati Güneş, Mustafa Demirci
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Staphylococcus aureus kökenlerinde fusidik asit ile levofloksasin ve siprofloksasin arasındaki in-vitro antagonizmanın araştırılması
Asuman İnan, Serda Gülsün, İlknur Erdem, Naz Oğuzoğlu, Seniha Ş. Akçay, Seyfi Ç. Özyürek, Paşa Göktaş
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Güney-Batı Anadolu kökenli ökaliptüs sıvı besiyerlerinde Cryptococcus neoformans ve Cryptococcus gattii serotiplerinin üreme dinamikleri
Çağrı Ergin, Mustafa Şengül, İlknur Kaleli, Ergun Mete
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Comparison of serum antigliadin and antiendomysium antibodies in patients with Familial Mediterranean Fever
Özlem Yılmaz, Sevin Kırdar, Yavuz Doğan, Salih Kavukçu, Sülen Sarıoğlu, Erbil Ünsal, İ. Hakkı Bahar, Nuran Yuluğ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

An in vitro study on the antibacterial effect of kefir against some food-borne pathogens
Beyza Hatice Ulusoy, Hilal Çolak, Hamparsun Hampikyan, Mehmet Emin Erkan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Helicobacter pylori infeksiyonunda üreaz enziminin rolü ve önemi
Ebru Demiray, Özlem Yılmaz
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kitosan ve antimikrobiyal aktivitesi
Kamil Bostan, Tuba Aldemir, Ali Aydın
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

  Gastroenteritli hastalara ait dışkı örneklerinde Escherichia coli 0157 araştırılması
Turan Gündüz, Sedat Çümen, Ali Arı
[ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Paranazal sinüs yerleşimli bir mantar topu: Olgu sunumu
Aynur E Topkaya, Ethem Şahin, Fehime B Aksungar, Fatma Özakkaş, Öncel Koca
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Editöre Mektup
  Genişlemiş spektrumlu beta laktamaz üreten Klebsiella suşlarının sıklığı
Gülay Yetkin, Ahmet Çalışkan, Metehan Özen
[ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim