Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2007, Cilt 37, Sayı 2, Sayfa(lar) 076-084
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) üreten Klebsiella pneumoniae ve Klebsiella oxytoca kökenlerinde enzim tiplerinin izoelektrik odaklama yöntemi ile belirlenmesi
Özlem Eroğlu, Füsun Beğendik Cömert, Canan Külah, Elif Aktaş
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Zonguldak
Anahtar Sözcükler: GSBL, K.pneumoniae, K.oxytoca, izoelektrik odaklama

Bu çalışmada hastanemizde Ocak 2002-Aralık 2004 tarihleri arasında izole edilen GSBL üreten 56 Klebsiella suşunda betalaktamaz tiplerinin izoelektrik odaklama yöntemi ile belirlenmesi amaçlanmıştır. İncelenen bakterilerin çoğunda (%62.5) izoelektrik odaklama yöntemi ile birden fazla enzim varlığı gözlenmiştir. Her iki Klebsiella türünden elde edilen enzimler için en sık belirlenen izoelektrik noktalar (pI) 7.6, 7.2, 8.4 olmuştur. Bunu sırasıyla pI 8.6, 8.2, 5.6, 7.0, 7.8, 8.0, 5.4, 8.3, 8.8, 9.0, 5.9 ve 6.8 izlemiştir. Kökenlerde belirlenen izoelektrik noktalara göre öngörülen SHV enzim tipleri, SHV-3 ve benzeri (pI 7.0), SHV-4 ve benzeri (pI 7.8), CTX-M enzim grubundan ise CTX-M-15 (pI 8.6), CTX-M-20 (pI 8.3) ve CTX-M-5 (pI 8.8) olmuştur. Kökenlerimizde TEM grubu enzimleriyle uyumlu olarak pI 5.4, 5.6 ve 5.9 izoelektrik noktaları belirlenmiştir. Değerlendirilen kökenlerde SHV ve CTX-M enzimlerinin daha sık olduğu sonucuna varılmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim