Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2007, Cilt 37, Sayı 2, Sayfa(lar) 089-093
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Staphylococcus aureus kökenlerinde fusidik asit ile levofloksasin ve siprofloksasin arasındaki in-vitro antagonizmanın araştırılması
Asuman İnan1, Serda Gülsün2, İlknur Erdem1, Naz Oğuzoğlu3, Seniha Ş. Akçay3, Seyfi Ç. Özyürek1, Paşa Göktaş1
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
2Diyarbakır Devlet Hastanesi, Diyarbakır
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Fusidik asit, siprofloksasin, levofloksasin, in-vitro antagonizma

Stafilokok infeksiyonları, toplumda ve hastanelerde gittikçe artan sıklıkta ortaya çıkmaktadır. Fusidik asit, metisiline dirençli kökenler de dahil olmak üzere stafilokokkal infeksiyonların tedavisinde tek olarak veya diğer antimikrobiyallerle kombine edilerek kullanılan bir antibiyotiktir. Bu çalışmada, hastanemizde çeşitli klinik örneklerden elde edilen ve infeksiyon etkeni olarak belirlenen Staphylococcus aureus kökenlerinde, fusidik asit ile kombinasyon rejimlerinde yer alan siprofloksasin ve levofloksasin arasındaki in-vitro antagonizma disk yakınlaştırma yöntemi ile araştırılmıştır. Toplam 115 S. aureus kökeninin 33(%28.6)'ünde fusidik asit ile siprofloksasin arasında, 27(%23.4)'sinde fusidik asit ile levofloksasin arasında antagonizma saptanırken; iki kökende fusidik asit ile siprofloksasin ve levofloksasin, bir kökende fusidik asit ile levofloksasin arasında sinerjizm olduğu belirlenmiştir. Metisiline dirençli S.aureus (MRSA) kökenlerindeki fusidik asit ile siprofloksasin arasındaki antagonizma oranı %38.9, Metisiline duyarlı S.aureus (MSSA) kökenlerinde %17.8 olarak bulunmuş olup;sonuçlar kıyaslandığında anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır ( p<0.05). MRSA kökenlerindeki fusidik asit ile levofloksasin arasındaki antagonizma oranı %30.5, MSSA kökenlerinde %16.0 olarak bulunmuş ve kıyaslandığında anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.05). Bu antagonistik etkinin nedeni ve klinik yansımaları henüz net olarak bilinmemektedir. Ancak, in-vitro olarak duyarlılık saptanmış olsa bile, fusidik asit ve siprofloksasin veya levofloksasin kombinasyonları ile tedavi uygulamalarında daha dikkatli olmak gerektiği kanısına varılmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim