Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2007, Cilt 37, Sayı 2, Sayfa(lar) 112-117
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Helicobacter pylori infeksiyonunda üreaz enziminin rolü ve önemi
Ebru Demiray, Özlem Yılmaz
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Helicobacter pylori, üreaz enzimi

Helicobacter pylori gastrit, gastrik ve duedonal ülserler, gastrik karsinoma ve mukoza ilişkili lenfoid doku (MALT) lenfomada major patojen olarak tanımlanmış kronik infeksiyon etkeni bir bakteridir. H. pylori midede kolonize olabilen tek mikroorganizmadır ve gastrik mukus salgılayan hücrelerde yerleşim özelliği ile bilinir. Mide mukozasına kolonizasyonda yüksek hareket özelliği, artan üreaz enzimi varlığı ve yüzey lektinlerinin ekspresyonu gibi hücresel karakteristikler rol oynar. Bu derleme yazıda, H. pylori'nin mide mukozasını kolonizasyonu ve üreaz enziminin bu kolonizasyondaki önemi ve rolü tartışılmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim