Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2007, Cilt 37, Sayı 4, Sayfa(lar) 213-220
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Bir kaynak suyu tesisinde olası mikrobiyal kontaminasyonun incelenmesi
Meryem Akhan1, Ömer Çetin2
1Akademik Hijyen Ltd. fiti. Beylikdüzü, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Su dolum tesisi, mikrobiyal kontaminasyon, toplam mezofilik aerop bakteri, koliform bakteri, Escherichia coli

Bu araştırmada, bir kaynak suyu tesisinde, kaynaktan son ürüne kadar, çeşitli noktalardan numuneler alınarak hangi aşamaların mikrobiyal risk taşıdığı incelenmiştir. Ayrıca geri dönüşümlü damacanalar ile bunların dezenfeksiyon ve durulamalarında kullanılan sular da kontrole tabi tutulmuştur. Alınan su örnekleri, 2005 tarihli yönetmelikte bildirilen toplam bakteri sayısı, koliform bakteri sayısı ve Escherichia coli yönünden incelenmiştir. Toplam mezofilik aerop bakteri sayısı bakımından kaynağa ait su örneklerinin % 65'i, diskli membran filtreden alınan su örneklerinin % 60'ı, ters osmoz cihazından alınan su örneklerinin % 90'ı, temiz su toplama havuzundan alınan su örneklerinin % 10'u, dolum musluklarından alınan su örneklerinin % 60'ı, dolum yapılmış damacanalardan alınan su örneklerinin % 50'sinin ilgili yönetmeliğe uygun olduğu bulunmuştur. Kaynaktan, diskli membran filtreden, ters osmoz cihazından, temiz su toplama havuzundan alınan örneklerde koliform bakteri ve Escherichia coli tespit edilmiştir. Dolum musluklarından alınan örneklerin % 15'i, dolum yapılmış damacanalardan alınan örneklerin ise % 10'unun koliform bakteri yönünden yönetmeliğe uygun olmadığı belirlenmiştir. Geri dönüşümlü polikarbon damacanalar ile bunların dezenfeksiyon ve durulama sularında toplam bakteri ve koliform bakteri içerdiği saptanmıştır. Örneklerin hiç birinde Escherichia coli tespit edilmiştir. İşletmedeki en önemli kontaminasyon kaynağının kirli gelen ve iyi temizlenip dezenfekte edilemeyen dönüşümlü polikarbon damacanalar olduğu saptanmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim