Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2007, Cilt 37, Sayı 4, Sayfa(lar) 234-241
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Noninflamatuvar ishallerin patogenezi
Seyyal Rota, Işıl Fidan
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Anahtar Sözcükler: İshal, noninflamatuvar ishal, patogenez

Akut ishal, dışkılama sıklığında (günde 200 gr.'dan fazla dışkı) artış olarak tanımlanır. Noninflamatuvar ishal, sulu dışkı ile karakterizedir. Bu tip diarede, barsak mukoza morfolojisi normal veya çok az değiştiği için, dışkıda lökosit ve kan bulunmaz veya çok az miktarda lökosit ve gizli kan vardır. Noninflamatuvar diare değişik bakteri, virus ve parazitlerle oluşur. Bu derleme yazıda, enterotoksijenik Escherichia coli, Vibrio cholerae, Clostridium perfringens gibi bakterilerin, Rotavirus gibi virusların, Giardia ve Cryptosporidium gibi protozoonların noninflamatuvar ishal patogenezindeki rolleri tartışılmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim