Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2007, Cilt 37, Sayı 4, Sayfa(lar) 204-208
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Tüberküloz meninjit tanısında polimeraz zincir reaksiyonunun kullanılması
Gönül Aslan1, Gürol Emekdaş1, Mahmut Ülger1, Seda Tezcan1, Ali Kaya2, Okan Doğu3, Necdet Kuyucu4
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Mersin
4Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Mersin
Anahtar Sözcükler: Tüberküloz meninjit, erken tanı, polimeraz zincir reaksiyonu

Tüberküloz meninjitin (TBM) erken tanısı çok önemlidir. Bu çalışmada, TBM şüpheli hastaların beyin omurilik sıvılarında (BOS) Mycobacterium tuberculosis'i saptamak için DNA temelli yöntemlerden biri olan polimeraz zincir reaksiyonunun (PZR) değeri geleneksel metotlar ile [Ehrlich-Ziehl-Neelsen (EZN) ve kültür] karşılaştırılarak araştırılmıştır. 68 TBM şüpheli hastanın BOS örneğinin 7'si PZR, 5'i kültür (BACTEC 460/Löwenstein-Jensen)yöntemi ile pozitif olarak belirlenmiştir. EZN ile pozitif sonuç bulunamamıştır. Bu çalışmada PZR'nun duyarlılığı %80, özgüllüğü %95, pozitif tahmin değeri %57 ve negatif tahmin değeri %98'dir. TBM'in tanısında PZR, geleneksel kültür metotları ile birlikte kullanılmalıdır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim