Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2004, Cilt 34, Sayı 1, Sayfa(lar) 062-066
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Klinik Olarak Parvovirus B19 İnfeksiyonu Ön Tanılı Olguların Virolojik Takibi
Nilgün Işık1, Ebru Sabahoğlu1, D. Murat Işık2, Sema Anak3, Ali Ağaçfidan1, Emel Bozkaya1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı, İstanbul
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: İnsan Parvovirus B19, seroprevalans, ELISA, Real-time PCR

Human Parvovirus B19 (B19) tüm dünyada yaygın olarak görülen, asemptomatik bir infeksiyon etkenidir. B19 Eritema İnfeksiyozum tablosu ile birlikte, kronik hemolitik anemili hastalarda aplastik kriz, artropati, nötropeni, trombositopeni ve fetal infeksiyonlara da yol açabilmektedir.

Bu çalışmada 15 yaş altı çocuklarda (s=126) ve 20 yaş üstü erişkinlerde (s=44) B19 infeksiyonu tanısı amacıyla B19 özgül IgG ve IgM antikorları oranlarının belirlenmesi ve B19 özgül IgM antikorları pozitif bulunan hastaların Real-time PCR ile B19 DNA'sının ölçülmesi amaçlanmıştır. Serum örnekleri Parvovirus B19 IgG/IgM kiti (Focus, USA) ile Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) yöntemiyle taranmıştır. DNA miktarları ise LightCycler – Parvovirus B19 Quantification kiti (Roche, Germany) ile Real-time PCR yöntemiyle saptanmıştır. B19 özgül IgM antikorları 13 hastada pozitif bulunurken, bu hastalarda B19 DNA, farklı oranlarda Real-time PCR ile pozitif bulunmuştur.

B19 antikor oranları; 15 yaş altı çocuklarda IgG %26.9, IgM %9.5 ve 20 yaş üstü erişkin grubunda IgG %54.5 ve IgM %2.2 oranında bulunmuştur. Seroprevalansla ilgili daha güvenilir sonuçlar alınması için çok sayıda hasta ve değişik yaş gruplarında çalışmalar yapılması gerekmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim